pl en de
+48 602 724 870
biuro@moldesign.com.pl

O firmie

Biuro Konstrukcyjne MOLDESIGN?zosta?o utworzone we wrze?niu 2009 roku, z my?l? o narz?dziowniach i warsztatach, które nie posiadaj? w?asnych dzia?ów konstrukcyjnych. Znajdujemy si? w Mielcu, w pobli?u?Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK.

Podstaw? naszej dzia?alno?ci jest projektowanie form wtryskowych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych dla przemys?u:?AGD, motoryzacyjnego, opakowaniowego i?elektrotechnicznego. Bazuj?c na sta?ej wspó?pracy z grup? in?ynierów konstruktorów jeste?my w stanie realizowa? kilka projektów jednocze?nie.

W celu zapewnienia Państwu kompleksowej us?ugi mo?emy zaoferowa? obs?ug??od pierwszych szkiców koncepcyjnych poprzez wykonanie projektu wyrobu i narz?dzia, budow? formy w narz?dziowni, a? do finalnej produkcji.

Specyfika naszego biura to po??czenie pasji i ?do?wiadczenia in?ynierów w obszarze projektowania form wtryskowych, wyrobów z tworzyw sztucznych z bardzo dobr? znajomo?ci? oprogramowania do projektowania?Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 ?jak i SolidWorks 2013.?Dzi?ki temu obs?ugujemy projekty o ró?nym stopniu skomplikowania i z?o?ono?ci.

Cieszy nas niezmiernie, ?e znale?li?cie si? Państwo na?naszej stronie aby przekona? si?, ?e?jeste?my godnym partnerem do wspó?pracy.

c31彩票 冕宁县| 云和县| 武隆县| 邵武市| 枣强县| 泾源县| 三江| 江陵县| 罗甸县| 古交市| 铅山县| 昌都县| 武清区| 瓦房店市| 中山市| 南川市| 潮安县| 江阴市| 辉南县| 托克托县| 富锦市| 望都县| 庄浪县| 隆安县| 柏乡县| 永善县| 樟树市| 图木舒克市| 独山县| 西青区| 顺昌县| 蓝山县| 伊宁县| 兴化市| 万年县| 济源市| 罗平县| 许昌县| 海盐县| 耿马| 贞丰县|